jesteśmy Twoim partnerem w biznesie

Nasze Usługi

 Księgowość

 • Prowadzimy Księgi Rachunkowe zgodnie z Ustawą o Rachunkowości i KSR a także MSR/MSSF.
 • Prowadzimy Podatkową Książkę Przychodów i Rozchodów
 • Sporządzamy sprawozdania finansowe zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi standardami.
 • Opracowujemy politykę rachunkowości
 • Tworzymy plan kont dostosowany do indywidualnych potrzeb informacyjnych i zarządczych klientów
 • Obsługujemy audytorów przeprowadzających przeglądy lub badania sprawozdań finansowych.
 • Wspomagamy merytorycznie biura rachunkowe w prowadzeniu pełnej księgowości. 
 • Organizujemy i wspomagamy merytorycznie pracę działów księgowych spółek.

Podatki

 • Prowadzimy wszystkie ewidencje podatkowe przewidziane przepisami prawa.
 • Sporządzamy deklaracje podatkowe i ustalamy zobowiązania publiczno-prawne. 
 • Reprezentujemy podatnika przed Urzędami Skarbowymi. 
 • Doradzamy w celu optymalizacji.

Obsługa Kadrowo-Płacowa

 • Zakładamy i prowadzimy teczki akt osobowych pracowników.
 • Sporządzamy Listy Płac oraz naliczamy wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych.
 • Sporządzamy deklaracje i zgłoszenia ZUS. 
 • Reprezentujemy podatnika w trakcie kontroli ZUS.
 • Naliczamy składki PPK.
 • Sporządzanie deklaracji dla PFRON
 • Obsługujemy konta PPK w instytucjach z którymi klient podpisał umowę o ich prowadzenie.

Zapraszamy do współpracy!

OPTIMUM BIURO RACHUNKOWE
ANNA GAJEWSKA

ul. Traktorowa 126 lok. 403 (IV p.)

91-204 Łódź

Tel. 530-204-973, 531-088-673

Mail: kontakt@biuro-optimum.eu