Biuro Rachunkowe – Anna Gajewska

Dla wszystkich potrzeb związanych z podatkami i rachunkowością

Czas na działanie

Jestem absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego kierunku Finansów i Bankowości oraz Rachunkowości i Zarządzania.

Posiadam ponad 17-letnie doświadczenie w księgowości podatkowej oraz 2-letnie doświadczenie w jednej z największych spółek audytorskich w Polsce, na stanowisku koordynatora audytu spółek, w tym  spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych. Mam za sobą 7 z 10 zdanych egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłego rewidenta.

Bycie otwartą na nowe wyzwania zawodowe zaowocowało szerokim doświadczeniem, gruntowną wiedzą i dobrą znajomością rynku usług księgowych.

Prowadząc własne Biuro, kieruję się zasadą optymalizacji, a więc szukania  rozwiązań, które zapewnią maksimum korzyści w postaci wysokiej jakości świadczonych usług przy minimalizacji nakładów pracy i czasu ze strony naszych Klientów.

Nasze Usługi

JESTEŚMY TWOIM PARTNEREM W BIZNESIE

Księgowość

Podatki

Kadry i Płace

CO NAS WYRÓŻNIA

U nas nie będziesz jednym z wielu

Celem działania naszego zespołu jest nie tylko wąsko rozumiana działalność biur rachunkowych, polegająca na wyliczaniu zobowiązań publiczno-prawnych, ale wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw w ich rozwoju.

Zapraszamy do współpracy!

OPTIMUM BIURO RACHUNKOWE
ANNA GAJEWSKA

ul. Traktorowa 126  lok. 304 (III p.)
91-204 Łódź

Tel. 786-29-49-79
Mail: anna.gajewska@biuro-optimum.eu