ROZPOCZYNAJĄCYM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ OFERUJEMY 20% RABATU PRZEZ PIERWSZE 3 MIESIąCE OBSŁUGI

Cennik

Cennik usług: księgi rachunkowe (księgi handlowe) – płatnik vat

Ilość dokumentów Cena netto
od 1 do 15 dokumentów miesięcznie od 500 + VAT
od 16 do 30 dokumentów miesięcznie od 700 + VAT
od 31 do 50 dokumentów miesięcznie od 900 + VAT
od 51 do 100 dokumentów miesięcznie od 1.200 + VAT
od 101 do 150 dokumentów miesięcznie od 1.900 + VAT
powyżej 150 dokumentów miesięcznie uzgodnienia indywidualne
Cena za sporządzenie sprawozdania finansowego jest równa jednomiesięcznej opłacie za prowadzenie księgowości.

Cennik usług: podatkowa księga przychodów i rozchodów – płatnik VAT

Ilość dokumentów Cena netto
od 1 do 20 dokumentów miesięcznie od 250 + VAT
od 21 do 30 dokumentów miesięcznie od 300 + VAT
od 31 do 50 dokumentów miesięcznie od 450 + VAT
od 51 do 100 dokumentów miesięcznie od 650 + VAT
od 101 do 150 dokumentów miesięcznie od 850 + VAT
powyżej 151 dokumentów miesięcznie uzgodnienia indywidualne

 

  Cennik usług: kadry i płace z obsługą ZUS i US

   

  liczba pracowników Cena netto
  od 1 do 10 pracowników 50 zł/os. + VAT
  od 11 do 30 pracowników 40 zł/os. + VAT
  powyżej 30 pracowników uzgodnienia indywidualne

   

   

  Cena za usługi księgowe ustalana jest indywidualnie i zależy między innymi od następujących czynników:

  • Czy usługa obejmuje  fakturowanie
  • Czy usługa obejmuje przygotowywanie przelewów bankowych
  • Liczby operacji bankowych
  • Występowania WNT, WDT, EXP. IMP.
  • Obrotu i sumy bilansowej 
  • Profilu działalności (handel, usługi, produkcja)
  • Obsługi w PFRON, GUS, naliczania akcyzy itp. 

  Usługi w ramach wyżej wymienionych opłat:

  •  Pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej
  • Opracowanie polityki rachunkowości wraz z planem kont dla nowopowstających podmiotów (przy umowie na min. 1 rok)
  • Doradztwo księgowe
  • Sporządzenie deklaracji rocznej PIT  obejmującej dochody wyłącznie obsługiwanej firmy
  • Monitoring dofinansowań z funduszy krajowych i Unijnych

  Zapraszamy do współpracy!

  OPTIMUM BIURO RACHUNKOWE
  ANNA GAJEWSKA

  ul. Traktorowa 126  lok. 304 (III p.)
  91-204 Łódź

  Tel. 530 204 973

  Mail: kontakt@biuro-optimum.eu