Biuro Rachunkowe – OPTIMUM Anna Gajewska

Dla wszystkich potrzeb związanych z podatkami i rachunkowością

Jak to się zaczęło

Czas na działanie

Jestem absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego kierunku Finansów i Bankowości oraz Rachunkowości i Zarządzania.

Posiadam ponad 17 letnie doświadczenie w księgowości podatkowej oraz 2 letnie doświadczenie w jednej z największych spółek audytorskich w Polsce, na stanowisku koordynatora audytu spółek, w tym  spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych. Mam za sobą 7 z 10 zdanych egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłego rewidenta.

Nigdy nie bałam się nowych wyzwań zawodowych, co zaowocowało szerokim doświadczenie, gruntowną wiedzą i  znajomością rynku usług księgowych.

Prowadząc własne Biuro kieruję się zasadą optymalizacji czyli szukania  rozwiązań, które zapewnią maksimum korzyści w postaci wysokiej jakości świadczonych usług przy minimalizacji nakładów pracy i czasu ze strony naszej i naszych Klientów.

jesteśmy Twoim partnerem w biznesie

Nasze Usługi

Podatki

 • Prowadzimy wszystkie ewidencje podatkowe przewidziane przepisami prawa.
 • Sporządzamy deklaracje podatkowe i ustalamy zobowiązania publiczno-prawne. 
 • Reprezentujemy podatnika przed Urzędami Skarbowymi. 
 • Doradzamy w celu optymalizacji.

Obsługa Kadrowo-Płacowa

 • Prowadzimy obsługę Kadrowo
 • Płacową naszych klientów.
 • Sporządzamy Listy Płac oraz naliczamy wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych. 
 • Sporządzamy deklaracje i zgłoszenia ZUS. 
 • Reprezentujemy podatnika w trakcie kontroli ZUS.

 Księgowość

 • Prowadzimy Księgi Rachunkowe zgodnie z Ustawą o Rachunkowości i KSR a także MSR/MSSF.
 • Prowadzimy Podatkową Książkę Przychodów i Rozchodów firm przygotowujących się do przejścia na pełną  księgowość.
 • Sporządzamy sprawozdania finansowe zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi standardami.
 • Sporządzamy politykę rachunkowości.
 • Obsługujemy audytorów przeprowadzających przeglądy lub badania sprawozdań finansowych.
 • Wspomagamy merytorycznie biura rachunkowe w prowadzeniu pełnej księgowości. 
 • Organizujemy i wspomagamy merytorycznie pracę działów księgowych spółek.

co nas wyróżnia

U nas nie będziesz jednym z wielu

Nasze Biuro świadczy spersonalizowane usługi podatkowe i księgowe. U nas liczy się jakość a nie ilość oraz indywidualne podejście do klienta.

Nie szczędzimy wysiłków, aby stale podnosić swoje kwalifikacje, dzięki czemu jesteśmy w stanie odpowiedzieć na wszystkie Twoje potrzeby w zakresie księgowości, bez względu na stopień ich trudności. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz pomocy na poziomie korporacyjnym, czy osobistym, jesteśmy gotowi służyć Ci jako doradcy podatkowi i księgowi.

Celem działania naszego zespołu jest nie tylko wąsko rozumiana działalność biur rachunkowych, polegająca na wyliczaniu podatków i ZUS, ale wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw w ich rozwoju.

Jest to możliwe dzięki indywidualnemu podejściu do klienta i poznaniu jego potrzeb.

Służymy Wam naszą wiedzą z zakresu nie tylko podatków, ale szeroko rozumianych finansów.

Efektywne działanie zapewnia nam fachowy zespół oraz dobrze wdrożone najnowocześniejsze technologie informatyczne, każdorazowo dostosowywane do potrzeb klienta.

Dzięki temu, ograniczamy do minimum zaangażowanie twoje i twoich pracowników w bieżące prace księgowe. Możemy pracować zarówno u siebie w biurze jak i na miejscu u klienta.

Chcesz się umówić na spotkanie?

OPTIMUM BIURO RACHUNKOWE
ANNA GAJEWSKA

ul. Traktorowa 126  lok. 304 (III p.)
91-204 Łódź

Tel. 786-29-49-79
Mail: anna.gajewska@biuro-optimum.eu